B. J. M. Steverink


Ph.D. Rijksuniversiteit Groningen 1996 Netherlands
Dissertation: Zo lang mogelijk zelfstandig. Naar een verklaring van verschillen in orientatie ten aanzien van opname in een verzorgingstehuis onder fysiek kwetsbare ouderen

Advisor 1: Tom A. B. Snijders
Advisor 2: I. van Kamp

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 79609 for the advisor ID.