D. Rene Veenstra


Ph.D. Rijksuniversiteit Groningen 1999 Netherlands
Dissertation: Leerlingen - klassen - scholen. Prestaties en vorderingen van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Advisor 1: Tom A. B. Snijders
Advisor 2: Jules L. Peschar

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 79599 for the advisor ID.