Cornelia van Ebbenhorst Tengbergen


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1911 Netherlands
Dissertation: Derdegraads oppervlakken beschreven door gelijkvormige kegelsneden
Mathematics Subject Classification: 51—Geometry

Advisor: Diederik Johannes Korteweg

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 74728 for the advisor ID.