Dirk de Lange


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1904 Netherlands
Dissertation: Eenige beschouwingen over enkele en meervoudige ombilicaalpunten en den loop der kromtelijnen in hun nabijheid1904
Mathematics Subject Classification: 53—Differential geometry

Advisor: Diederik Johannes Korteweg

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 74725 for the advisor ID.