Eduard Talman


Ph.D. Universiteit Leiden 1961 Netherlands
Dissertation: Gebruik von 18O bij het onderzoek van de katalytische oxidatie van fenolen en aromatische aminen

Advisor 1: Egbert Havinga

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 309994 for the advisor ID.