Leonardus Johannes Dukker


Ph.D. Universiteit Leiden 1964 Netherlands
Dissertation: Bromering van fenol: Enige onderzoekingen met betrekking tot de bij de substitutie van fenol met het uit broom en zilveracetaat gevormde reagens optredende ortho/para verhouding

Advisor 1: Egbert Havinga

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 309979 for the advisor ID.