Jean-Paul Persijn


Ph.D. Universiteit Leiden 1959 Netherlands
Dissertation: Onderzoekingen in verband met de bepaling van het desoxyribonucleinezuurgehalte van afzonderlijke celkernen

Advisor 1: Egbert Havinga

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 309852 for the advisor ID.