Henryk Rosłaniec

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1979 Poland
Dissertation: Pewne klasy przestrzeni podobnych w sensie Mardesica i Segala ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni rozkładu
Mathematics Subject Classification: 54—General topology

Advisor 1: Hanna Patkowska

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 293387 for the advisor ID.