Jukka Soininen


Ph.D. Jyväskylän yliopisto 2021 Finland
Dissertation: Tapaustutkimus - toimintamalli IT-johtamisen yhteydestä koulutusorganisaation tuloksellisuuteen koulutuksen reformissa
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor 1: Mikko Siponen
Advisor 2: Pekka Neittaanmäki

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 272042 for the advisor ID.