Jouni Pöyhönen


Ph.D. Jyväskylän yliopisto 2020 Finland
Dissertation: Kyberturvallisuuden johtaminen ja kehittäminen osana kriittisen infrastruktuurin organisaation toimintaa: Systeemiajattelu
Mathematics Subject Classification: 93—Systems theory; control

Advisor 1: Martti Lehto
Advisor 2: Rauno Kuusisto
Advisor 3: Pekka Neittaanmäki

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 265501 for the advisor ID.