Dirk Stroobandt

MathSciNet


Ph.D. Universiteit Gent 1998 Belgium
Dissertation: Analytische Methoden voor a priori Lengteschattingen van Verbindingen in Computersystemen
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor 1: Jan M. van Campenhout

Student:

NameSchoolYearDescendants
Dambre, JoniUniversiteit Gent20031

According to our current on-line database, Dirk Stroobandt has 1 student and 2 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 249107 for the advisor ID.