Wojciech Zajaczkowski

MathSciNet


Ph.D. Institute of Fundamental Technological Research, Polish Academy of Sciences 1974 Poland
Dissertation: O oddziaływaniu fal prostych w inwariantach Riemanna dla układu równań magnetohydrodynamiki

Advisor 1: Marek Burnat

Students:
Click here to see the students listed in chronological order.

NameSchoolYearDescendants
Burczak, JanUniwersytet Warszawski2015
Mucha, PiotrUniwersytet Warszawski2000

According to our current on-line database, Wojciech Zajaczkowski has 2 students and 2 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 242404 for the advisor ID.