Lauri Wilen


Ph.D. Jyväskylän yliopisto 2017 Finland
Dissertation: Tieto- ja viestintätekniikan merkitys aineenopettajien täydennyskoulutuksessa: Tutkimus peruskoulun ja lukion opettajista Keski-Suomen alueella
Mathematics Subject Classification: 97—Mathematics education

Advisor 1: Pekka Neittaanmäki
Advisor 2: Marja Kankaanranta

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 227675 for the advisor ID.