Gerrit Roorda


Ph.D. Rijksuniversiteit Groningen 2012 Netherlands
Dissertation: Ontwikkeling in verandering: ontwikkeling van wiskundige bekwaamheid van leerlingen met betrekking tot het concept afgeleide
Mathematics Subject Classification: 97—Mathematics education

Advisor 1: Pauline Vos
Advisor 2: Martin J. Goedhart
Advisor 3: Anne van Streun

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 194189 for the advisor ID.