Gijsbert van Herk


Ph.D. Universiteit Leiden 1936 Netherlands
Dissertation: Eenige uitkomsten van de waarnemingen in de jaren 1931-1933 te Equator gedaan voor de verbetering van het declinatiesysteem van Boss
Mathematics Subject Classification: 85—Astronomy and astrophysics

Advisor: Jan Hendrik Oort

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 112313 for the advisor ID.