Aart van Wijk


Ph.D. Universiteit Utrecht 1929 Netherlands
Dissertation: Invloed van magneetveld, zwermen en wand op de kristaloptische eigenschappen van vloeibaar-kristallijn p-azoxyanisol

Advisor: Leonard Salomon Ornstein

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 110760 for the advisor ID.