Jan Hendrik Reiniers


Ph.D. Universiteit Utrecht 1925 Netherlands
Dissertation: Electrische en optische eigenschappen van homogene ijzer-koolstof- en koper-koolstofmengsels in gelijkstroomboog-ontlading

Advisor: Leonard Salomon Ornstein

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 110749 for the advisor ID.