Jacob Frederik van Oss


Dr. Universiteit van Amsterdam 1913 Netherlands
Dissertation: Over de synthetische meetkunde der systemen van kwadratische varieteiten in de ruimte van 4 afmetingen
Mathematics Subject Classification: 51—Geometry

Advisor: Hendrick de Vries

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 105487 for the advisor ID.